Loading...

昆陽站 - 捷運周邊Youbike站點位置與即時可借還車數量查詢

捷運站名 種類 站點名稱 剩餘數量/總數量 可還車數量
昆陽 YouBike2.0 南港公園(東新街) (Nangang Park (Dongxin St)) 6 / 25 19 查看地圖
昆陽 YouBike2.0 捷運昆陽站(1號出口) (MRT Kunyang Sta. (Exit 1)) 35 / 65 30 查看地圖
昆陽 YouBike2.0 忠孝東路六段225巷口 (Ln. 225, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd Intersection) 15 / 35 20 查看地圖
昆陽 YouBike2.0 向陽南港路口 (Xiangyang Rd. & Nangang Rd. Intersection) 17 / 27 10 查看地圖
昆陽 已借完 YouBike2.0 臺北流行音樂中心(市民大道) (Taipei Pop Music Center (Civic Blvd)) 0 / 21 已借完 21 查看地圖
昆陽 已借完 YouBike2.0 新新公園(昆陽街60巷) (Xinxin Park (Ln. 60, Kunyang St.)) 0 / 20 已借完 20 查看地圖
昆陽 存量低 YouBike2.0 南港高中(昆陽街) (Nangang Senior High School (Kunyang St.)) 1 / 26 即將借完 25 查看地圖
昆陽 YouBike2.0 昆陽公園 (Kunyang Park) 5 / 14 9 查看地圖
昆陽 已借完 YouBike2.0 南港疏散門(基三號疏散門) (Nangang Evacuating Gate) 0 / 24 已借完 24 查看地圖
昆陽 存量低 YouBike2.0 南港路三段80巷 (Ln. 80, Sec. 3, Nangang Rd.) 1 / 15 即將借完 14 查看地圖
昆陽 YouBike2.0 捷運昆陽站(4號出口) (MRT Kunyang Sta. (Exit 4)) 19 / 28 9 查看地圖
昆陽 YouBike2.0 忠孝東路六段278巷口 (Ln. 278, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd.) 11 / 14 3 查看地圖
昆陽 YouBike2.0 忠孝東路六段212巷口 (Ln. 212, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd.) 13 / 15 2 即將還滿 查看地圖
昆陽 已借完 YouBike2.0 向陽市民大道路口(西北側) (XiangYang Rd. & Civic Blvd. Intersection (Northwest)) 0 / 13 已借完 13 查看地圖
昆陽 已借完 YouBike2.0 向陽南港路口(西北側) (XiangYang Rd. & NanGang Rd. Intersection (Northwest)) 0 / 16 已借完 16 查看地圖
尚可借車
即將借完(少於3台)
已無車可借

* 更新頻率:每2分鐘

瀏覽人次 15247次