Loading...

台北101/世貿站 - 捷運周邊Youbike站點位置與即時可借還車數量查詢

捷運站名 種類 站點名稱 剩餘數量/總數量 可還車數量
台北101/世貿 YouBike2.0 信義延吉街口 (Sec. 4,Xinyi Rd & Yanji St Intersection) 5 / 15 10 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 三興公園 (Sanxing Park) 7 / 47 37 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 捷運象山站(2號出口) (MRT Xiangshan Sta. (Exit 2)) 3 / 31 28 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 捷運象山站(1號出口) (MRT Xiangshan Sta. (Exit 1)) 16 / 24 8 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 台北市災害應變中心 (Taipei Emergency Operation Center) 11 / 53 42 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 信義運動中心 (Taipei Xinyi Sports Center) 29 / 35 6 查看地圖
台北101/世貿 已借完 YouBike2.0 捷運台北101/世貿站(3號出口) (MRT Taipei 101/World Trade Center Sta. (Exit 3)) 0 / 15 已借完 15 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 景新公園 (Jingxin Park) 6 / 17 11 查看地圖
台北101/世貿 已借完 YouBike2.0 光復信義路口東南側 (Guangfu S. Rd & Sec. 4, Xinyi Rd Intersection (Southeast)) 0 / 16 已借完 16 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 三張犁 (Sanzhangli) 4 / 56 52 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 仁愛路四段496巷口 (Ln. 496, Sec. 4, Ren'ai Rd Intersection) 5 / 34 29 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 臺北市政府 (Taipei City Hall) 38 / 63 20 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 松智松壽路口 (Songzhi Rd & Songshou Rd Intersection) 33 / 39 4 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 市府松壽路口 (Shifu Rd & Songshou Rd Intersection) 8 / 28 17 查看地圖
台北101/世貿 已借完 YouBike2.0 市府松高路口 (Shifu Rd & Songgao Rd Intersection) 0 / 54 已借完 54 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 市民廣場 (City Hall Square) 20 / 44 20 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 信義廣場(台北101) (Xinyi Plaza (Taipei 101)) 60 / 96 36 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 捷運台北101/世貿站(5號出口) (MRT Taipei 101/World Trade Center Sta. (Exit 5)) 5 / 21 16 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 松仁路121巷口 (Ln. 121, Songren Rd Intersection) 3 / 31 28 查看地圖
台北101/世貿 已借完 YouBike2.0 基隆光復路口 (Keelung Rd. & Guangfu Rd. Intersection) 0 / 31 已借完 31 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 世貿三館 (TWTC Exhibition Hall 3) 26 / 54 28 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 仁愛逸仙路口 (Ren'ai Rd. & Yisian Rd. Intersection) 8 / 38 30 查看地圖
台北101/世貿 已借完 YouBike2.0 信義基隆路口 (Xinyi & Keelung Intersection) 0 / 26 已借完 26 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 捷運台北101/世貿站(2號出口) (MRT Taipei 101 / World Trade Center Sta.(Exit.2)) 8 / 52 44 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 松仁路95巷口 (Ln. 95, Songren Rd.) 14 / 60 17 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 臺北南山廣場_1 (Nan Shan Plaza) 37 / 68 28 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 景聯廣場 (Jinglian Plaza) 3 / 23 19 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 景平公園 (Jingping Park) 4 / 26 22 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 松勤莊敬路口 (Songqin St. & Zhuangjing Rd. Intersection) 7 / 15 8 查看地圖
台北101/世貿 YouBike2.0 松仁松平路口 (Songren Rd & Songping Rd. Intersection) 6 / 10 4 查看地圖
尚可借車
即將借完(少於3台)
已無車可借

* 更新頻率:每2分鐘

瀏覽人次 15217次